Home

Is uw personeelscapaciteit ALLEEN afgestemd op het te leveren werk?
Heeft u zicht op de kosten van de NIET productieve uren?
Wilt u kosten besparen door een betere planning?

PLANNING-SOLUTIONS heeft voor u de oplossing!

Met de 5 pijlers van Capaciteitmanagement en de 3 basisprincipes van roosterplanning biedt Planning-Solutions een beproefde methode om vanuit het werkaanbod de juiste personele capaciteit (kwantitatief en kwalitatief) in te zetten op de juiste tijd en plaats om afgesproken doelstellingen te realiseren. Uitgangspunt hierbij is zicht op 100% (=Bruto) planning en realisatie.